کودکان طلاق با آموزش، می توانند با این آسیب در جامعه کنار بیایند

عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: والدین با تشریح شرایط بعد از طلاق برای فرزندان و آموزش های لازم به آنان که چگونه بعد از طلاق والدین در جامعه زندگی کنند، می توانند آنها را برای پذیرش این آسیب اجتماعی آماده کنند.

شرایط خرید خودرو در بورس

سرانجام مجلس کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند.