مسئولان ستادی همتی منصوب شدند

مسئول ستاد جوانان، معاون اقشار و گروه‌ها، معاون تبلیغات و رسانه، معاون استان‌ها و معاون پشتیبانی ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی منصوب شدند.

لزوم برنامه‌ریزی ویژه دولت برای تحول در زمینه تفریحی و رفاهی جامعه

یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: در شرایط فشار اقتصادی، رسیدگی به مسائل معیشتی حداقلی‌ترین کار دولت آینده است و در گام‌های بعدی دولت باید برنامه ویژه‌ای برای تحول در زمینه تفریحی-رفاهی جامعه داشته باشد.