پیشنهاد حذف سهمیه های کنکور از سوی رئیس سازمان سنجش

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور باتاکید بر اینکه دراجرای موضوعات تصویب شده با موضوع کنکور تناقضاتی وجود دارد، گفت: در لایحه پیشنهادی صرفا حفظ چهارگروه از سهمیه‌ها مطرح شده است و پیشنهاد ما این است که به جز چهار سهمیه، سایر سهمیه‌ها حذف شوند.

دانشگاهیان به خروج جامعه از انفعال کمک کنند

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، در بیانیه‌ای از عموم دانشگاهیان به ویژه دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دعوت کرد که فعال و پویا برای احیای سرزندگی و خروج از انفعال جامعه کمک کنند.