۴۳ سال «خسته نشو» علیه دشمن

توقع دشمنان این بود که مردم بعد از یک سال، دو سال یا پنج سال از انقلاب خسته شوند؛ کمااینکه در بسیاری از انقلاب‌های دنیا همین اتفاق افتاد.

معلمان به دنبال تحقق مطالبات

بیش از ۱۰ سال است که معلمان در انتظار تحقق عدالت برای برابری حقوقشان هستند، موضوعی که قرار است امروز درباره آن تصمیم گیری شود.