پیش بینی سقوط کابل در اسناد محرمانه دولتی آمریکا/ پیام‌های هشداری که بایدن متوجه رمز آن نشد

خبرنگار شبکه سی ان ان در پنتاگون با اشاره به وجود برخی اسناد محرمانه درباره سقوط دولت افغانستان گفت: هشدار‌هایی در رابطه با این موضوع در اسناد محرمانه دولتی وجود داشت، اما زمان آن مشخص نبود.