دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مطرح کرد؛
خسارت ۱۵۰ برابری به تولید در اثر خاموشی

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: وقوع خاموشی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر هزینه‌های تولیدی خسارت به بار می‌آورد.