همزمان با سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی:
راه اندازی ۳۱ میز ارتباطات مردمی در مشهد

استاندار خراسان رضوی گفت: در آستانه سفر رئیس جمهور به این استان ۳۱ میز ارتباطات مردمی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در مشهد راه‌اندازی شده است.