معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه های برتر داروسازی و پزشکی کشور را کسب کرد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این دانشگاه بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی QS موفق به کسب رتبه اول کشور در حوزه داروسازی و کسب رتبه دوم در حیطه پزشکی شد.