آغاز تزریق دز یادآور واکسن کرونا در مشهد

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تزریق دز یادآور یا مرحله سوم واکسن کرونا برای مدافعان سلامت در مناطق تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی در خراسان رضوی آغاز شد.