منوچهر متکی:
اطلاعی از نامه برخی به رهبری برای حضور آقای رئیسی در انتخابات ندارم/ سال ۹۲ یک انتخابات برده را باختیم/ شورای وحدت در مقابل شورای ائتلاف نیست

سخنگوی شورای وحدت گفت: مطالبه برای حضور آقای رئیسی برای انتخابات در اقشار مختلف وجود دارد و از نامه گروهی خاص به رهبری برای حضور آقای رئیسی در انتخابات خبر ندارم.